Get Adobe Flash player
 เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (กิจกรรมจัดงาน Expo Caravan 4 ภาค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ร่างประกาศจังหวัด

ร่างเอกสารประกวดราคาฯ

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจัดจ้าง