ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ ๘ ปี ด้วยวิธีประกวดราคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศษสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ  

โทร/โทรสาร 0 4249 2449