ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ การประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449