Get Adobe Flash player

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
กิจกรรมการจัดงานวันมหาสงกรานต์จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451