Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...
เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (รวมห้องครัว) ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449