ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมลิฟต์ศาลากลางจังหวัด ๓ ตัว ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ  โดยวิธีคัดเลือก

  

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449