Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451