Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

 

ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ หนาวดีดี ที่บึงกาฬ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451