Get Adobe Flash player

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลถ้ำเจริญ  อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : ที่ว่าการอำเภโซ่พิสัย  กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

โทร/โทรสาร 0 4248 5060