Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ยกเลิก ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 __________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449