ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีคัดเลือก 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 __________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2449