Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451