Get Adobe Flash player

 

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริม

และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ" ประจำปี 2564

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

__________________________________________________________________________________

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร 0 4249 2451