Get Adobe Flash player

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 พ.ศ. 2561

 

ลำดับ

 รายละเอียดกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

1

  การจัดงานวันยางพาราและงานกาชาด จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2561

acrobat
2

  การจัดงาน  “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ ซีซั่น 4 (หนาวนี้ ที่รอคอย) ประจำปี  2561”จังหวัดบึงกาฬ

acrobat
3

  การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี  2561  ครบรอบ 7 ปี

acrobat

 

 พ.ศ. 2560

 

ลำดับ

รายละเอียดกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

1

  การจัดงานวันยางพาราและงานกาชาด จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560

acrobat
2

  การจัดงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ ซีซั่น 3 (คิดถึง) ประจำปี  2560”จังหวัดบึงกาฬ

acrobat
3

  การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2560  ครบรอบ 6 ปี

acrobat