Get Adobe Flash player

 

 logo

จังหวัดบึงกาฬ

 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ

 รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

1

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบลงทุน

acrobat
2

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบรายจ่ายประจำ

acrobat