Get Adobe Flash player

 

 logo

จังหวัดบึงกาฬ

 

 แผนปี 2563

ลำดับ

 รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

acrobat
2

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

acrobat

 แผนปี 2562

ลำดับ

 รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

acrobat
2

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

acrobat

 แผนปี 2561

 

ลำดับ

 รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

acrobat
2

  แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

acrobat
3

  

 

 

 แผนปี 2560

 

ลำดับ

 รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

acrobat

 

 

 แผนปี 2559

ลำดับ

 รายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

acrobat