Get Adobe Flash player

ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม จังหวัดบึงกาฬ

 

 

 พ.ศ. 2561

- งบจังหวัด 61download

- งบกลุ่มจังหวัด 61 download

 

 

 พ.ศ. 2560

- งบ 60 เพิ่มเติมdownload