Get Adobe Flash player

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ  ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

(Buengkan Governor's Office, Buengkan-Nakhon phanom Rd., Buengkan Sub-District, Muaeng Buengkan District, Buengkan Province 38000)

spond-1567

damrongtham-page 

 ติดต่อสอบถามข้อมูล : กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2500         (ดูแผนที่)