Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

รายงานปฏิบัติการประจำวัน 17 สิงหาคม  2557

 

      วันที่ 17 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท้องที่อำเภอพรเจริญ : อสม.หมู่บ้าน ร่วมกับ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) ปฏิบัติการตามโครงการ พบปะเยี่ยมผู้ป่วย “หมอเดินเท้า” ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.วังชมภู จำนวน 2 ราย ดังนี้

                                   (1) นาย โสวัตร โล่คำ    อายุ 50 ปี อาการที่ป่วย : เบาหวาน ความดัน โรคไต

                                   (2) นาย สนัด วีระศักดิ์ อายุ 67 ปี อาการที่ป่วย : มะเร็งกล่องเสียง

 

  

 

     วันที่ 17 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท้องที่อำเภอเมืองบึงกาฬ : อสม.หมู่บ้าน ร่วมกับ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) ปฏิบัติการตามโครงการ พบปะเยี่ยมผู้ป่วย “หมอเดินเท้า” ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.โคกก่อง จำนวน 3 ราย ดังนี้

                                   (1) นายเชาว์ ทองนุ่ม อายุ 52 ปี อาการที่ป่วย : บาดแผลเรื้อรังเนื่องจากอุบัติเหตุ

                                   (2)น.ส.วิภา ทองนุ่ม  อายุ 35 ปี อาการที่ป่วย : พิการทางสมองตั้งแต่กำเนิด

                                   (3)นางฝ้าย บุญศรี   อายุ 67 ปี อาการที่ป่วย : ขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้

 

 

 

     วันที่ 17 ส.ค. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ท้องที่อำเภอบุ่งคล้า : อสม.หมู่บ้าน ร่วมกับ กกล.รส.จว.บก.(ร.13) ปฏิบัติการตามโครงการ พบปะเยี่ยมผู้ป่วย “หมอเดินเท้า” ในพื้นที่รับผิดชอบ หนองเดิ่น จำนวน 4 ราย ดังนี้

                                   (1) นายวิสัย ครองผล    อายุ 61 ปี อาการที่ป่วย : ความดัน

                                   (2) นายจำลอง มาลัยกุล อายุ 75 ปี อาการที่ป่วย :ความดัน

                                   (3) นางบุตชา ปาลิ        อายุ 78 ปี อาการที่ป่วย:ตาแดง

                                   (4) นางแช่ม เสาะกาน   อายุ 78 ปี อาการที่ป่วย: ปวดกล้ามเนื้อ