Get Adobe Flash player

logo

 

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

กิจกรรม

 รายละเอียด

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562

acrobat

 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

กิจกรรม

รายละเอียด

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

   

- ข้อมูลประจำเดือน

  - ข้อมูลรอบ 6 เดือน

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรม

รายละเอียด

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จังหวัดบึงกาฬประจำปี 2562

acrobat