Get Adobe Flash player

logo

 

 

กิจกรรม

รายละเอียด

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

acrobat

  - การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

acrobat

  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จังหวัดบึงกาฬประจำปี 2562

acrobat