Get Adobe Flash player

 

การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 นโยบายรัฐบาล

 เรื่อง  ดาวน์โหลด วันที่

แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล

Download Icon 15/10/57

 

 ข้อสั่งการจาก ครม.

 

ข้อสั่งการจาก ครม.  เอกสารดาวน์โหลด 
 ข้อสั่งการ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด  เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2557 Download Icon
 ข้อสั่งการ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 Download Icon
 ข้อสั่งการ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 Download Icon 
   

 

 ดาวน์โหลดแบบฟร์อมรายงาน 

 

 ข้อสั่งการจาก คสช.

 

ข้อสั่งการจาก ครม.  เอกสารดาวน์โหลด 
   
   
   

 

ดาวน์โหลดแบบฟร์อมรายงาน

 สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  

โทร 0-4249-2718,  0-4249-2719