Get Adobe Flash player

งานแถลงข่าว เทศกาล "หนาวดีดี ที่บึงกาฬ" และ โครงการ“ปลูกจิตสำนึกและ   สร้างวินัยคนจังหวัดบึงกาฬ”

 

บึงกาฬ พร้อมจัดเทศกาลยิ่งใหญ่ รับปีมะแม

“หนาวดีดี ที่บึงกาฬ”

                จังหวัดบึงกาฬ แสดงศักยภาพจัดงานแถลงข่าว “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ซึ่งเป็นเทศกาลที่รวมของดีในทุกๆ ด้านของจังหวัดบึงกาฬ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความสนุกสนาม โรแมนติก สินค้าใช้ดี หรือแม้แต่ความเอร็ดอร่อย

                โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ, นายนิพนธ์  คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และนายวิทยา  เสนจันทร์ฒิไชย นายกเทศมนตรีตำบลบึงกาฬ ร่วมแถลงข่าวท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติอีก เป็นจำนวนมาก ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขง (18 ธ.ค.2557)  

                จังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลตำบล     บึงกาฬ ร่วมกันจัดงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 1 – 3 มกราคม 2558 ณ บริเวณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำโขง (ถนนเลียบชายฝั่งโขง) อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด      บึงกาฬ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยนำเสนอสิ่งดีดีในทุกๆ ด้าน ของจังหวัด “โรแมนติก สนุกดี อร่อยดี ใช้ดี” ที่จะใช้เป็นคำหลักในการสื่อสาร      ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว

                ภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นของใช้ดี และของอร่อยดี    ของจังหวัด คัดสรรมาเป็นอย่างดี รวมแล้วกว่า 40 ร้านค้า ช๊อปอย่างสุดคุ้มกับของมีคุณภาพได้ในงานนี้งานเดียว อีกทั้งนักท่องเที่ยว ยังสามารถมาซึมซับบรรยากาศความโรแมนติกได้กับลานกางเต็นท์เลียบริมแม่น้ำโขง พร้อมชมกิจกรรมความบันเทิงใน ทุกค่ำคืน อาทิ

                - รุ่งนภา แสงศิลป์ ปะทะ สด นำชัย

                - เด่นชัย วงศ์สามารถ ปะทะ แพรวพราว แสงทอง

               - สุดยอดคณะลูกทุ่งหมอลำ ดอกคูณมิวสิค

                ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ให้ความเห็นว่า เทศกาล หนาวดีดี ที่บึงกาฬ นี้ จะสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน ประหนึ่งว่า มางานเดียว ได้กิน เที่ยว พักผ่อน ครบ และจะเป็นงานด้านการท่องเที่ยวที่จะช่วยนำเสนอภาพลักษณ์ สื่อมุมมองด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจของจังหวัด สู่สายตานักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

 

IMG 2013  IMG 1995  IMG 2041  IMG 2058  

IMG 2048  IMG 2030  IMG 1889  IMG 1881

 

 

บึงกาฬ ประกาศนโยบายเร่งด่วน/สำคัญ จังหวัดบึงกาฬ

          นายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์   ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ, นายนิพนธ์  คนขยัน   นายก-องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และนายวิทยา  เสนจันทร์ฒิไชย นายกเทศมนตรีตำบล-  บึงกาฬ ร่วมแถลงข่าว ประกาศนโยบายเร่งด่วน และเปิดตัวโครงการ“ปลูกจิตสำนึกและ   สร้างวินัยคนจังหวัดบึงกาฬ” เป็นวาระจังหวัด

          จังหวัดบึงกาฬ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 นับเป็นเวลา 3 ปีเศษ เป็นจังหวัดลำดับที่ 76 ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคของไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง  เร่งดำเนินการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถก้าวทันในยุคสมัยที่การพัฒนา เป็นไปอย่างก้าวกระโดด

          ประกอบกับ บึงกาฬ มีแนวเขตชายแดนทางน้ำติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ แขวง-     บอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยิ่งมีความจำเป็นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตทุกๆ ด้าน เพื่อพัฒนาบึงกาฬ ให้เป็นศูนย์กลาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ตลอดทั้งด้านสังคมวัฒนธรรม ที่มีความใกล้ชิดทางสายสัมพันธ์มาแต่อดีต รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนา ต้องเป็นไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน

          ดังนั้น การพัฒนาเมืองให้มีความเติบโตอย่างสร้างสรรค์ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้งประชาชนชาว บึงกาฬ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด

          และการจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องปูพื้นฐานให้ประชาชนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม จิตสำนึกที่จะช่วยรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกในการต่อสู้ต่อความไม่ถูกต้อง และจิตสำนึกที่มีความรักชาติรักแผ่นดิน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบึงกาฬเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย สร้างวินัยในการรักษาความสะอาด รณรงค์สร้างวินัยจราจร รณรงค์ควบคุมสินค้าและคุ้มครองผู้บริโภค และรณรงค์การให้บริการที่ดี

          จังหวัดบึงกาฬ ได้ถือโอกาสที่จะมีการจัดงาน “หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มกราคม 2558 กำหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2558 วันขึ้นศักราชใหม่ เป็นปฐมฤกษ์ เปิดตัวและดำเนินโครงการ “ปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยคนจังหวัดบึงกาฬ”  อย่างเป็นทางการ อันเป็นงานที่มีทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมมือในการ เริ่มพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ อย่างเป็นระบบ