Get Adobe Flash player
สร้างวินัย สร้างบึงกาฬ...

เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับ
หัวข้อการประชุม
เอกสาร
7
เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนกรกฎาคม 2561
acrobat 
6
เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนมิถุนายน 2561
acrobat
5
เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2561
acrobat 
4
เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนเมษายน 2561
acrobat 
3
เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนมีนาคม 2561
acrobat 
2
เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561
acrobat
1
เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดือนมกราคม 2561
acrobat 

เวรรักษาการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ลำดับ
หัวข้อการประชุม
เอกสาร
7
เวรรักษาการณ์ เดือนกรกฎาคม 2561
acrobat 
6
เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน 2561
acrobat
5
เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม 2561
acrobat 
4
เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน 2561
acrobat 
3
เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม 2561
acrobat 
2
เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2561
acrobat
1
เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม 2561
acrobat