ITA-banner62

 

ita-tab-1

O01
O02
O03
O04
O05
O06
O07
O08
O09

 

 

 ita-tab-3

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2561
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2561

 

 ita-tab-4

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2560
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2560

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10 /2560

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2560

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2560

 ita-tab-5

 

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2559
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2559

 

  

 ita-tab-6

 

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 09/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 08/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 07/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 06/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 05/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 04/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 03/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 02/2558
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 01/2558

 ita-tab-7

 

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 11/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 10/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 9/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 8/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 7/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 6/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 5/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 3/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 2/2557
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 1/2557

 ita-tab-8

 

หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 12/2556
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 7/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 6/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 4/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 
หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2555

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 

โทร/โทรสาร : 0 4249 2454