เจตจำนงสุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของผู้บริหาร

 

 

 พ.ศ. 2562

 

ลำดับ

 รายละเอียดกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

1

  โครงการสัมนา จังหวัดคุณธรรม

acrobat
2

  การดำเนินงานวันต่อต้านคอร์รัป

acrobat
3

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริตจังหวัดบึงกาใฬ

acrobat