ตราบงกาฬ.png

โครงสร้างผู้บริหารจังหวัดบึงกาฬ

 

 

ผวจ.jpg
นายสนิท ขาวสอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2444 โทรสาร 0 4249 2445

รองนฤชา.jpg
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2446 โทรสาร 0 4249 2446

รองธาตร.jpg
นายธาตรี บุญมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2447 โทรสาร 0 4249 2446

 วราดศร.jpg
นายวราดิศร อ่อนนุช
ปลัดจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2510 โทรสาร 0 4249 2508

Untitled-1.jpg
นายสมหวัง อารีย์เอื้อ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
โทร. 0 4249 2448 โทรสาร 0 4249 2448

 

ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  38000
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 042 492 449     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.